Studielift Doorstroomprogramma's po-vo

2. Metacognitieve vaardigheden Metacognitieve vaardigheden zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. Dit betekent fouten kunnen herstellen maar ook plannen (hoe te handelen). Het gaat dan om vaardigheden voor taakoriëntatie (wat moet ik doen?), doelen stellen (wat moet ik bereiken?), plannen (hoe bereik ik dat doel?), systematisch werken (stap-voor-stap), jezelf monitoren tijdens de uitvoering (maak ik geen fouten, begrijp ik alles?), na afloop evalueren (klopt het antwoord?) en reflecteren (wat kan ik hiervan leren?). Vanuit de lessen Studielift123-junior maken leerlingen een verdieping op de hierboven genoemde cognitieve vaardigheden, die vervolgens in de brugklas weer verder worden opgepakt en uitgebreid. Het aanleren van metacognitieve vaardigheden kan het beste worden geïntegreerd met een concrete leertaak, zodat het duidelijk is voor de leerling ‘wat’ je ‘wanneer’ moet doen en ‘hoe’ je dat doet. Daarnaast dient het aanleren van metacognitieve vaardigheden over een langere periode te gebeuren om een (langdurig) effect te bewerkstelligen. Daarom is er gekozen om vanaf de brugklas een all-in one mentormethode aan te bieden, zodat ook na het brugjaar verbreding en verdieping van vaardigheden kan worden aangeboden. Implementatie vindt plaats d.m.v. het trainen van zowel mentoren als vakdocenten, zodat de vaardigheden direct tijdens de reguliere lessen ingetraind kunnen worden. Kijk op pagina 10 voor het aanbod van Studielift. Ouderbetrokkenheid Goed plannen leer je niet zomaar, daar heb je, zeker in groep 8 en de brugklas nog hulp bij nodig. Ondersteuning van ouders is hierbij van groot belang. Om ouders een betrokken rol te geven bij het goed leren plannen en organiseren van al het huiswerk, kan er desgewenst een webinar op maat gemaakt worden, waarin ouders tips krijgen om hun kind te ondersteunen bij het maken van haalbare en realistische planningen. 7

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MDc=