Studielift Doorstroomprogramma's po-vo

Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen Met de subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen kunnen scholen de overgang van de basisschool naar de middelbare school verbeteren voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren, maar minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. Door deelname aan een doorstroomprogramma vergroten zij hun kennis en vaardigheden, zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen in het vo. Voorwaarden voor deelname aan de regeling (zie bijlage voor gehele tekst) • Een programma bestaat uit minstens 100 klokuren per leerling. • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de groep leerlingen die het doorstroomprogramma zowel in groep 8 als in eerste leerjaar van het vo volgen. • De aanvraagperiode wordt ingediend tussen 20 februari tot en met 30 april 2022. Op 20 februari vindt u het aanvraagformulier op deze pagina. Inhoud doorstroomprogramma Tijdens een doorstroomprogramma is er in ieder geval aandacht voor twee van de drie inhoudelijke leerlijnen: 1. Het versterken van cognitieve vaardigheden, zoals taal- en leesvaardigheden en rekenen. 2. Het versterken van metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren, effectieve werkhouding en plannen ten behoeve van de overgang naar het vo. 3. Het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, bijvoorbeeld het: • vergroten van ouderbetrokkenheid; • vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving; • versterken van sociale vaardigheden; • het begeleiden bij de schoolkeuze; • brede loopbaanoriëntatie. De all-in one mentormethode Studielift123 van Studielift is uitgebreid met een juniorvariant voor groep 8-leerlingen, waardoor deze tezamen passen binnen deze subsidieregeling. De methode richt zich zowel op de leerlijn cognitieve vaardigheden versterken, als op metacognitieve vaardigheden versterken en het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie. In deze brochure vind je een uiteenzetting van het aanbod van Studielift passend binnen de kaders van de regeling ‘Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen’. 2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MDc=