Studielift Doorstroomprogramma's po-vo

U kunt daarvoor mailen naar ocwsubsidies@minvws.nl onder vermelding van uw projectnummer. Verlengen niet mogelijk Het doorstroomprogramma mag ook minder dan 100 klokuren beslaan, als blijkt dat het onmogelijk is om het programma te verlengen. Ook hiervoor moet u te allen tijde melding maken via ocwubsidies@minvws.nl onder vermelding van uw projectnummer. De monitor Wat houdt de monitor in? Om de kennis over effectieve interventies ter bevordering van een soepele doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs te vergroten, worden de doorstroomprogramma’s gemonitord door een extern onderzoeksbureau. De (verplichte) monitor besteedt onder meer aandacht aan: de manier waarop scholen (gezamenlijk) de interventie vormgeven; de doelgroep waarop deze interventie zich richt (doelgroepenbeleid); en de (leer)opbrengsten en werkzame factoren die uit de interventie naar voren komen (effecten). Subsidie verantwoorden Hoe moet de subsidie worden verantwoord? De penvoerder toont in een jaarverslag aan dat voldaan is aan de subsidieverplichtingen. De vorm hangt van het subsidiebedrag af: een subsidie tot € 25.000 wordt verantwoord in de jaarverslaggeving; een subsidie van € 25.000 of meer wordt verantwoord in de jaarverslaggeving met model G1. De penvoerder toont op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht, en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden. Wijzigingen door coronacrisis Bron: https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo/wijzigingen-doorcoronacrisis Door de uitbraak van het coronavirus zijn er knelpunten in deze subsidieregeling ontstaan. Daarom is de regeling op de volgende punten aangepast: Als de omvang van een doorstroomprogramma door de uitbraak van het coronavirus in het gedrang komt, kunt u om een verlenging vragen. Het programma kan uiterlijk tot en met de maand januari van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs verlengd worden. Kunt u door sluiten van de scholen niet aan de eis van 100 klokuren voldoen? En is een verlenging van het doorstroomprogramma redelijkerwijs onmogelijk, waardoor de uren op een later tijdstip niet ingehaald kunnen worden? Dan mag het doorstroomprogramma ook minder dan 100 klokuren beslaan. 19

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MDc=