Studielift Doorstroomprogramma's po-vo

Doorstroomprogramma en subsidiabele kosten Voor welke activiteiten kan subsidie worden aangevraagd? Het staat scholen vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen. Mits er wordt ingezet op kennis en vaardigheden die binnen de (overgang naar de) middelbare school van belang zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om (in het vo) tot leren te komen. Er is in ieder geval aandacht voor een van de onderstaande drie inhoudelijke lijnen: 1. het versterken van cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van taal- en leesvaardigheden en rekenen 2. het versterken van metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren, effectieve werkhouding en plannen ten behoeve van de overgang naar het vo, 3. het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, bijvoorbeeld: a. het vergroten van ouderbetrokkenheid; b. het vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving; c. het versterken van sociale vaardigheden; d. het begeleiden bij de schoolkeuze en brede loopbaanoriëntatie. Een programma bevat in ieder geval twee van de drie leerlijnen en bestaat uit minstens 100 klokuren per leerling. Activiteiten waarvoor subsidie wordt ontvangen kunnen pas starten nadat er een subsidieaanvraag is gedaan. Alle activiteiten die voor dit moment hebben plaatsgevonden zijn niet subsidiabel. De activiteiten moeten uiterlijk voor het einde van het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zijn afgerond. Activiteiten die na dit moment plaatsvinden zijn ook niet subsidiabel. Wanneer kan ik starten met het doorstroomprogramma? • Activiteiten zijn subsidiabel vanaf het moment dat u een subsidieaanvraag heeft ingediend. Waarbij het doorstroomprogramma uiterlijk in januari van het laatste jaar van de basisschool gestart moet zijn en minimaal doorloopt tot eind januari van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. • Alle activiteiten die na augustus van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs plaatsvinden zijn niet meer subsidiabel. • Er wordt geen subsidie verstrekt voor doorstroomprogramma’s die al zijn afgerond. Kunnen er meer dan 124 leerlingen meedoen aan een doorstroomprogramma? Ja, dit kan. U krijgt echter maar voor maximaal 124 leerlingen subsidie. Mag het doorstroomprogramma een voortzetting zijn van een bestaand project, of een doorstroomprogramma waar in vorige jaren subsidie is ontvangen? Ja, dit is mogelijk. Budget Wat gebeurt er wanneer het subsidieplafond wordt overschreden? 17

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MDc=