Studielift Doorstroomprogramma's po-vo

Bijlage 3 – Vragen en antwoorden Doorstroomprogramma’s gelijke kansen - primair naar voortgezet onderwijs Bron https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo/vragen-en-antwoorden Voor wie Wat is de doelgroep van de regeling? De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Inzet is dat leerlingen met een vergelijkbare capaciteit dezelfde kansen hebben in het onderwijs ongeacht afkomst, opleidingsniveau of inkomens van ouders. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het voortgezet onderwijs dan ze tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de thuissituatie minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben. De betrokken bevoegd gezagen bepalen of een leerling tot de doelgroep behoort. In de subsidieaanvraag wordt omschreven op welke wijze de deelnemers zijn geselecteerd. Daarnaast moet worden onderbouwd hoe deze selectie bijdraagt aan het doel van de regeling: het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs en talenten van leerlingen uit de doelgroep beter benutten. De subsidie kan niet door een samenwerkingsverband zelf worden aangevraagd. Wel kan het bevoegd gezag van één van de deelnemende scholen subsidie aanvragen. De andere po scholen kunnen dan, met ten minste nog 1 vo school, het doorstroomprogramma uitvoeren. Bij de subsidieaanvraag moet de rol en expertise van de deelnemende scholen aan het doorstroomprogramma duidelijk worden omschreven. Subsidie aanvragen Kan een school aan meerdere doorstroomprogramma’s meedoen? Primair onderwijs Een po-vestiging kan per jaar subsidie ontvangen voor één doorstroomprogramma po-vo. Een vestiging kan dus geen onderdeel zijn van meerdere aanvragen. Het is wel mogelijk dat een bestuur meerdere aanvragen indient voor verschillende scholen/vestigingen. Voortgezet onderwijs Een vo-vestiging kan sinds 2021 meedoen met maximaal twee aanvragen. Is een samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende scholen uit po en vo noodzakelijk? Dit is aan te raden, maar is geen vereiste voor de subsidieaanvraag. De bevoegd gezagen van alle deelnemende partnerscholen moeten de aanvraag wel verklaren en de aanvrager geeft aan welke afspraken de samenwerkende instellingen hebben gemaakt. 16

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MDc=