Studielift Doorstroomprogramma's po-vo

5. Een doorstroomprogramma moet uiterlijk in januari van het laatste jaar van de basisschool gestart zijn en loopt minimaal door tot eind januari van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. 6. Alle activiteiten die na augustus van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs plaatsvinden zijn niet meer subsidiabel. 7. U kunt alleen subsidie aanvragen voor de groep leerlingen die het doorstroomprogramma zowel in groep 8 als in eerste leerjaar van het vo volgen. Subsidie aanvragen De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot en met 30 april 2022. Op 20 februari vindt u het aanvraagformulier op deze pagina. Meldingsplicht bij wijzigingen Als minder dan 85% van het opgegeven aantal leerlingen heeft meegedaan aan het doorstroomprogramma, dan moet u dit zo snel mogelijk melden via ocwsubsidies@minvws.nl. Als een deelnemer voortijdig het programma afbreekt of naar een andere middelbare school gaat dan de samenwerkende scholen in het programma, dan mag de school een andere leerling voordragen. Het is ook mogelijk deze middelbare school toe te voegen aan het doorstroomprogramma. Hiervoor moet een officieel aanvullingsverzoek worden gestuurd naar ocwsubsidies@minvws.nl. Subsidie verantwoorden Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat er aan alle verplichtingen is voldaan. • Heeft u een subsidie tot € 25.000 ontvangen? Dan vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES. • Heeft u een subsidie van €25.000 of hoger ontvangen? Dan vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES. Als de activiteiten van het doorstroomprogramma zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten die passen bij het doel van de regeling Kijk voor de wettelijke regeling op https://wetten.overheid.nl/BWBR0039721/2021-12-11 15

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MDc=